Zmniejszenie stawek za wywóz nieczystości w Gdańsku

Od 1 lipca stawki za wywóz nieczystości ulegną zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio 0,56 zł/m2 za segregowane śmieci i 0,72 zł/m2 za śmieci bez segregacji zamiast 0,66 zł/m2 i 0,88 zł/m2 jak było wcześniej ustalone.