Zgłaszanie awarii

Informujemy, że ewentualne awarie występujące w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy można zgłaszać bezpośrednio do administratora nieruchomości (numer dostępny u członków Zarządu).