Ustawa śmieciowa –nowe przepisy od 1 lipca 2013 roku

1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 391).

Gminy miały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu gosporadarki odpadami. Od 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów.

W Gdańsku za wywóz śmieci będziemy rozliczać się według metody powierzchniowej. 66 groszy od powierzchni lokalu dla tych, którzy będą segregować śmieci oraz 88 groszy –bez segregacji.
Szybciutko obliczając dla lok 40 m2 opłata wyniesie:

  • 26,40 zł przy segregacji
  • 35,20 zł  bez segregacji


Dla porównania w Gdyni przy segregacji śmieci dla lokalu do 40 m2 opłata wyniesie 19 zł, lokal o pow 41-80 m2-32 zł, o pow 80 m2 –39 zł. A w przypadku braku segregacji odpowiednio 28 zł,48 zł i 58 zł.