Rozliczenie wody-podawanie odczytów wodomierzy

Informujemy,że rozliczenie wody odbywa się dwa razy w roku, na koniec czerwca i na koniec grudnia.

W związku z tym prosimy o systematyczne podawanie odczytów. Raz w roku odbywac się będzie kontrola liczników, ale niekoniecznie musi się ona pokryc z terminem rozliczenia.