Program Rewitalizacja Gdańska

Dzięki przyznanym środkom unijnym opracowane zostały gdańskie projekty rewitalizacyjne w stosunku do 4 dzielnic Gdańska. Jednym z nich jest Program Rewitalizacja Gdańsk –Dolny Wrzeszcz: programem tym objęty będzie jeden z naszych budynków przy ul. Konrada Wallenroda 9.

Dotyczyć on będzie wykonania izolacji pionowej fundamentów wraz z wykonaniem opaski od strony ulicy, wymianą okienek piwnicznych i odtworzeniem studzienek okiennych. Poza tym wyremontowane zostanie również wejście do budynku. W związku z tym, że budynek uczestniczy w programie rewitalizacyjnym, część środków przeznaczonych na remont pochodzić będą z tego programu. Wszystkie prace muszą być zakończone do końca lipca. Cały program rewitalizacji  zakończy się w 2014 roku