Opłaty mieszkaniowe

Przypominamy o dokonywaniu wpłat na indywidulane rachunki bankowe, które każdy z właścicieli otrzymuje wraz z aneksem.