Okres zebrań sprawozdawczych rozpoczęty

Informujemy, że od zeszłego tygodnia rozpoczęliśmy roczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

 Namawiamy do  uczestnictwa, gdyż podejmowane są na nich ważne dla Wspólnot uchwały. Wszystkie prawomocne uchwały po zebraniach zostaną umieszczone w e-kartotece w pozycji dokumenty Wspólnoty.