Informacja dotycząca rocznych zebrań wspólnot

Informujemy, że od końca stycznia rozpoczęliśmy zebrania Wspólnot.

W związku z tym systematycznie umieszczamy przy każdej Wspólnocie sprawozdania (widoczne po zalogowaniu się w pozycji dokumenty). Natomiast po zebraniach, umieszczać będziemy również uchwały podjęte na zebraniu, które są prawomocne. Pozostałe nieprawomocne uchwały będą umieszczane systematycznie, w miarę uprawomocniania się. Uchwał nieprawomocnych nie będziemy załączać, gdyż jak wiadomo nie podlegają one realizacji. Dzięki temu każdy z właścicieli, nawet jeśli nie był na zebraniu, będzie mógł podejrzeć jakie są koszty i zamierzenia Wspólnoty na rok 2011.